Osobní Konto PaySec - Úroveň ověření

Konto PaySec můžete používat bez jakéhokoli podepisování smluv nebo prokazování totožnosti. Jediným omezením jsou v tom případě zákonem stanovené limity pro nabíjení a vybíjení. Pro jejich navýšení je třeba se přihlásit k vlastnictví konta prostřednictvím Identifikace.

Jako majitel Konta PaySec můžete dosahovat následujících úrovní:

  1. Bez ověření: majitel založil Konto PaySec a aktivoval ho nabitím. Maximální zůstatek na Kontě PaySec je v tomto případě 60 000 Kč. Ročně je možno konto nabít celkovou částkou 58 000 Kč a vybít z něho celkovou částku 23 000 Kč.

  2. Zaručený: majitel nabíjí pouze z jednoho běžného účtu vedeného u ČSOB nebo Poštovní spořitelny a vybíjí pouze na tento běžný účet. Na Konto se nevztahují roční limity pro nabíjení a vybíjení. Maximální zůstatek na Kontě je 100 000 Kč.

  3. Ověřený: majitel vyplnil a odeslal Identifikační formulář Konta PaySec ( Osobní nastavení > Ověření ), vytištěnou kopii osobně doručil na Obchodní místo Poštovní spořitelny. Může libovolně spravovat své běžné účty a vybíjet na ně. Na Konto se nevztahují roční limity pro nabíjení a vybíjení. Maximální zůstatek na Kontě je 100 000 Kč. 

Identifikace je nutná v případě, že si majitel Konta PaySec přeje překročit během jednoho kalendářního roku základní roční limit pro nabíjení a vybíjení (viz Obchodní podmínky a Sazebník), nebo v případě, že o to Provozovatel majitele požádá.